Jak probíhá vymáhání pohledávek? Aneb posviťte si na dlužníky, kteří se nemají k placení

Většinou se zabýváme tím, kde si výhodně půjčit peníze. Ale co když jste se dostali na druhý konec barikády a poskytli jste někomu atraktivní půjčku vy? A jak už to tak bývá, dlužník s úhradou dluhu příliš nepospíchá a vám již dochází trpělivost. Měli byste si to s ním vyřídit pěkně z očí do očí? Zadržte a nepřidělávejte si problémy – za to peníze nestojí, ať už jde o jakoukoliv částku. A pokud dlužních zaplatit nechce, určitě ho k tomu nepřimějete obyčejnými vyhrůžkami nebo dokonce násilím. Lépe uděláte, když se obrátíte na profesionály. Odborníky máme na mysli některou z renomovaných advokátních kanceláří, která má na vymáhání pohledávek velmi efektivní „páky“. Zajímá vás, jak postupují? Celý proces začíná vaší poptávkou, ve které specifikujete veškeré okolnosti vzniku pohledávky a připojíte relevantní podklady (objednávka, faktura, směnka, smlouva, komunikaci s dlužníkem...). Advokátní kancelář následně dlužníka prověří a zjistí, zda je vymožení pohledávky reálné. Může se stát, že je předlužen nebo je proti němu vedeno exekuční řízení a jeho majetek se dostal do dražby. V takovém případě budete obeznámení a ušetříte spoustu času i nákladů. Bude-li se pohledávka jevit jako vymahatelná, podepíšete plnou moc a mandátní smlouvu. Prvním krokem samotného vymáhání je zaslání výzvy k úhradě. V té je dlužník vyzván, aby dluh dobrovolně uhradil, a to včetně úroků z prodlení, smluvní pokutou apod. Bude-li advokát úspěšný již v této fázi, získáte jistinu v celém rozsahu. Poplatky za služby uhradí dlužník.
Pozor: Uvědomte si, že do stejné situace se můžete dostat i vy, pokud si vezmete půjčku a nebudete ji řádně splácet.
Dlužník však nemusí pohledávku uhradit a může nabídnout smírné řešení věci. V takovém případě advokát sepíše splátkový kalendář nebo zajišťovací směnku. Neuhradí-li dlužník pohledávku ani poté (příp. nebude dodržovat splátkový kalendář), následuje podání žaloby k soudu nebo rozhodčímu orgánu (byla-li sjednána rozhodčí doložka). Dojde-li k soudnímu řízení, budete muset zaplatiti soudní poplatek ve výši 4 – 5 % z vymáhané částky. Ve většině případů se ale zkušenému advokátovi podaří pohledávku vymoct a k soudnímu jednání nedojde. Pokud přeci jen ano, jeho majetek se dostane do dražby v rámci vymáhání v exekučním řízení. A co je nejdůležitější? Vy náklady za služby advokátní kanceláře hradit nebudete. Veškeré položky uhradí dlužník.