Nejčastější příčiny stresu na pracovišti

Každý zaměstnanec si přeje, aby se na svém pracovišti cítil co možná nejlépe. Ne vždy se to ale daří. Stres je přitom prokazatelně škodlivý našemu zdraví a v rámci BOZP je potřeba stresové faktory eliminovat. Na co se zaměřit?

Stres je příčinou pracovního neúspěchu i zdravotních potíží

Školení BOZP se stále častěji dotýkají také tématu stres na pracovišti. Přílišný tlak na zaměstnance, nebo nevyhovující pracovní podmínky jsou zahrnuty do rizik v rámci BOZP. Každý si přeje, aby byla tato rizika brána vážně a v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti měli zaměstnanci možnost eliminovat stresové faktory. Jaké jsou nejčastější důvody pro stresové zatížení?

Nízké platové ohodnocení

Každá práce má smluvně dané podmínky, ve kterých se specifikuje také platové ohodnocení. Pokud je se mzdovou částkou zaměstnavatelem pohybováno směrem k nižšímu platovému ohodnocení, je to často příčinou velkého stresu a tlaku na zaměstnance.

Nadměrné pracovní zatížení

Zejména v době pandemie, kdy lidé pracovali z domova, se tato otázka vynořila častěji a častěji. Zaměstnavatelé často nerespektovali pracovní dobu a zatěžovali pracovními povinnostmi své zaměstnance i v době jejich pracovního volna. Člověk tak necítil možnost načerpat síly a plně se věnovat své rodině. Stresové situace se hromadily.

Šikana na pracovišti

Zaměstnanec se cítí pod stresem také v případě, že je na něm uplatňována fyzická nebo psychická šikana na pracovišti. Obtěžování, zesměšňování, nepříjemné vztahy. To vše vede k nevoli plnit své pracovní povinnosti.

Nedostatek podpory

V každé práci se může stát, že se dopustíme omylu. V případě, že se jedná o ojedinělý případ, bychom měli mít ze strany svých nadřízených pracovníků plnou podporu a pochopení. Nedostatek podpory a strach z následků chyby často vede k nadměrnému stresu. Psychologie zaměstnanců je obor, ve kterém se mnohé instituce teprve učí pracovat. Je nutné, aby se zaměstnavatel snažit stresové faktory eliminovat.

Publikováno: 28. 10. 2022

Kategorie: Práce

Autor: admin