Potřebujete vědět, jak je to s uznatelností školení BOZP v případě, kdy zaměstnanec přechází z DPP na DPČ?

Máte vlastní firmu, ve které pro vás na různé typy dohod a smluv pracuje hned několik lidí? Pak si dobře prostudujte zákoník práce i další legislativu, která se týká daného tématu. Opomenutí, či dokonce neznalost některých předpisů se vám nemusí vyplatit. Často mohou hrozit nemalé sankce. A nejsou-li zaměstnanci řádně proškoleni v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, může snadno dojít i ke škodám na zdraví a majetku, někdy dokonce i ke zcela zbytečným úmrtím.

Zákon přesně vymezuje situace, kdy je třeba zaměstnancům zajistit školení BOZP

Právní úpravu problematiky školení BOZP najdete v § 103 odst. 2 zákoníku práce. Výslovně se tu uvádějí situace, v nichž je zaměstnavatel povinen pracovníky řádně proškolit, případně tento úkol delegovat na oprávněnou osobu. Z textu jasně vyplývá, že školení BOZP musí zaměstnanec absolvovat při nástupu do práce, dále při změně pracovního zařazení nebo druhu vykonávané práce. Povinnost zorganizovat školení BOZP má firma navíc i u příležitosti zavedení nové technologie a změně výrobních a pracovních prostředků, technologických či pracovních postupů. Školení BOZP je nezbytné také v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Jak řešit změnu typu dohody z DPP na DPČ?

Práce na DPP a DPČ je dnes rozšířená. První typ vyhledávají zejména studenti, důchodci a rodiče malých dětí, navíc také ti, kteří si chtějí přivydělat nějaké peníze navíc prací, kterou vykonávají mimo hlavní pracovní poměr. DPČ zase nejčastěji volí lidé, kteří chtějí pracovat na zkrácený úvazek. Přechod mezi těmito dvěma typy dohod je poměrně častý, mnozí podnikatelé i odpovědní pracovníci ve velkých firmách si však lámou hlavu nad některými otázkami souvisejícími s povinnostmi danými zákonem. V oblasti BOZP nemusíte při pouhém přechodu zaměstnance z DPP na DPČ nic řešit. To však platí jen v případě, kdy se nemění náplň práce, pracovní zařazení a nedochází k žádné ze situací uvedené v § 103 odst. 2 zákoníku práce.

Online školení BOZP bude pracovníky bavit. A vám ušetří spoustu starostí

Neradi se zdržujete záležitostmi, které přímo nesouvisejí s činností vaší firmy? Pak zajisté umíte delegovat na druhé povinnosti, kterými se nechcete osobně zabývat. Někdy se může jednat o vaše podřízené, v dalších případech však zajisté využíváte i služby specializovaných firem. A dobře víte, že obrátit se na odborníky je často mnohem lepší a efektivnější, než pokoušet se vše zvládnout vlastními silami. Například školení BOZP lze realizovat i online. Vám odpadnou starosti se zajištěním prostor i přípravou výukových materiálů a vedením samotného školení. Navíc online školení BOZP ocení i zaměstnanci. Vzdělávání online je současným trendem a dokáže nabídnout širší možnosti než klasická výuka.

Online školení BOZP od společnosti PREVENT je kvalitní. Součástí je i nepřetržitá podpora lektora

Společnost PREVENT nabízí firmám interaktivní školení BOZP online, které vychází z aktuální legislativy. Frekventantům kurzu je navíc v kteroukoli denní dobu k dispozici lektor, který online pomůže a poradí. e-learning platforma" href="https://www.edunio.com/elearning-platforma">E-learning je přístupný kdykoli a odkudkoli, pro usnadnění studia jsou navíc jeho součástí i kvízy a 3D výklad.

Publikováno: 16. 09. 2021

Kategorie: Práce

Autor: admin