Simultánní tlumočení a šušotáž

Čeká vás setkání s významným obchodním partnerem, produktová prezentace nebo jiná akce, v rámci které se neobejdete bez tlumočníka? Pokud brilantně neovládáte jazyk, kterým budou účastníci hovořit, bude se vám hodit kontakt na profesionály. Prozradíme vám, je vypadá tlumočení pro menší a větší skupiny lidí pod taktovkou tlumočnické agentury Presto.

Konferenční simultánní tlumočení

Při simultánním tlumočení tlumočníci hovoří současně s řečníkem. Během konferenčního simultánního tlumočení tlumočník sedí v kabině a interpretuje překlad pomocí moderních tlumočnických systémů. Tato forma tlumočení se většinou využívá pro větší publikum účastníků. Obvykle se střídají dva tlumočníci (např. po 30 minutách), v praxi záleží na obtížnosti a délce tlumočení. Překladatelská agentura Presto zajišťuje konferenční simultánní tlumočení na klíč. Disponuje veškerou potřebnou tlumočnickou technikou – kabinou, mikrofony, ozvučením, sluchátky, kamerami, reproduktory a dataprojektory.

Šušotáž

Tzv. šušotáž je specifická forma tlumočení, kterou využívají jednotlivci nebo menší skupiny účastníků akce. Tlumočník nesedí v kabině, ale vedle účastníka nebo ve středu skupiny. Většinou nepotřebuje tlumočnickou techniku a tlumočí tlumeným projevem.

Co byste měli vědět předtím, než si objednáte tlumočníka?

Vzhledem k tomu, že simultánní tlumočení má svá specifika, měli byste předem:
  • rozhodnout, zda si zajistíte tlumočnickou techniku sami, nebo si objednáte služby na klíče a necháte přípravu techniky na agentuře.
  • připravit materiály, které bude tlumočník potřebovat a poskytnout mu je několik dní před plánovanou akcí.
  • spočítat, na jak dlouho budete tlumočníka potřebovat.
  • zajistit dopravu, pokud se bude akce konat mimo Prahu, případně se domluvit s agenturou, která se o dopravu postará. To samé platí i pro akce pořádané v zahraničí.
Chcete-li se o službách překladatelské agentury Presto dozvědět více, pokračujte na www.presto.cz.

Publikováno: 21. 02. 2016

Kategorie: Ostatní

Autor: admin

Tagy: co je simultánní tlumočení | šušotáž