Výpočet důchodu od 1.1. 2015

Chystáte se letos do zaslouženého důchodu, ale vrtá vám hlavou, jaká bude vaše budoucí životní úroveň? Prozradíme vám, na čem závisí výpočet důchodu v roce 2015! Na výpočet důchodu 2015 mají vliv příjmy, ze kterých jste odvedli důchodové pojištění, a to v letech 1986 až 2014. Co se týče příjmů z předchozích let, přepočítávají se na stávající úroveň koeficienty. Státní důchod je závislý na celém průběhu pojištění, a proto se v rámci výpočtu zohledňují příjmy za delší časový úsek. Momentálně jde o příjmy z let 1986 až 2014. Z nich se vypočítá průměrná měsíční mzda (za předpokladu, bylo-li odvedeno sociální pojištění) neboli osobní vyměřovací základ. Tato cifra je pro výpočet důchodu stěžejní. Výše průměrného příjmu a jeho hodnoty se ovšem v průběhu uplynulých let výrazně změnila, proto se dřívější příjmy přepočítávají na současnou úroveň. Přepočet probíhá na základě stanoveného koeficientu, který se každý rok mění. V žádném případě se však nemusíte bát, že by krátkodobý pokles příjmů výrazně ohrozil výši důchodu. Vzhledem k delšímu časovému období není byť několikaletý pokles tolik znát. výpočet důchodů od 1.1. 2015

Zásadní změny v roce 2015

Co se letos změnilo oproti minulým letem? Především výše zmíněná skutečnost, že se se při výpočtu hodnotí pouze příjmy, ze kterých bylo řádně odvedeno důchodové pojištění. Další změna souvisí také s procentní výměrou důchodů, která se zvyšuje o 1,6 %. Mezi další změny patří také zvýšení základní výměry důchodu, a to o 60 Kč. Základní výměra pro přiznané důchody letos činí 2 400 Kč. Za zmínku stojí také změna redukční hranice, kterou ovlivnilo zvýšení průměrné mzdy. Doposud existovaly čtyři redukční hranice, které byly redukovány na dvě. V praxi se ale vyššího důchodu dočkají především lidé s vyššími příjmy.

Jak si přesně vypočítat důchod?

Buďme však trochu konkrétnější. Teorie je jedna věc, ale částka, kterou budete pravidelně dostávat, je mnohem důležitější než pár plytkých frází o zlepšení životní úrovně důchodců. Zopakujme si tedy, co budete pro výpočet důchodu v roce 2015 potřebovat:
  • veškeré příjmy za uplynulých 19 let, ze kterých jste odvedli důchodové pojištění
  • koeficienty, které jsou dostupné na webových stránkách souvisejících s výpočtem důchodu
Nejrychlejším a nejelegantnějším řešením je výpočet pomocí kalkulačky. Tu najdete na www.duchod.cz a stačí, když do formuláře zadáte výši vašich příjmů. Kalkulátor vám obratem zobrazí přesnou částku.

Kolik od 1.1. 2015 dostane průměrný český důchodce?

Průměrná výše důchodu v České republice je v současné době 11 050 Kč. Lépe jsou na tom muži, kteří dostávají o cca 2 200 Kč více než ženy. Nová metodika výpočtu potěší téměř polovinu důchodců, kteří dostanou o 150 až 200 Kč více. Zhruba třetina lidí v důchodovém věku dostane až o 250 Kč více. Přestože se zvýšení jako úsměvné, státní kasu bude stát téměř 7 mld. Kč.

Publikováno: 29. 01. 2015

Kategorie: Finance

Autor: admin

Tagy: výpočet důchodu 2015 | výpočet starobního důchodu od 1.1. 2015