Bezpečně a zodpovědně ve skladu: Jak předejít poškození regálů a zraněním zaměstnanců?

Pokud skladové regálové systému nejsou správně a zodpovědně udržované a užívané, mohou se stát potenciálním problémem pro každou firmu, způsobit velké nepříjemnosti a nemalé zbytečné náklady. Přetížené nebo poškozené regálové systémy se mohou zhroutit a způsobit vážné zranění zaměstnancům. Jako majiteli, zda odpovědnému vedoucímu skladu vám vyplývá povinnost zajistit, aby byly regálové konstrukce namotované, používány a udržovány bezpečně a správně. Skladové regálové systémy by měly být důležitou součástí vašeho plánu bezpečnosti na pracovišti a proto jsme si pro vás připravili šest jednoduchých kroků, které můžete provést, abyste předešli poškození regálů a zraněním na pracovišti. 1. Zajistěte správný typ strojního zařízení Sem patří například vysokozdvižný vozík, který se rozhodnete používat ve skladu. Ať už potřebujete vozík pro úzké uličky nebo vozík s výsuvným vozíkem, pro specifické potřeby vašeho skladu musí být zajištěn dostatečný prostor na pohybování se vozíku v uličkách, a tedy dostatečná šířka uliček. Pamatujte, že užší uličky mohou ušetřit prostor, ale také způsobit snížení produktivity, takže je třeba zajistit zaměstnancům obsluhujícím vozík dostatečný prostor k pohybu, a to i v užších uličkách. 2. Dostatečná kvalifikace řidičů vysokozdvižných vozíků Management firmy musí mít stoprocentní jistotu, že tito řidiči vykonávají pouze práci, na kterou jsou kvalifikovaní. V opačném případě by to mohlo způsobit ve skladu kolize. 3. Ujistěte se, že uličky a průchody jsou dostatečně široké na to, aby se po nich vaši zaměstnanci, a strojní zařízení mohli bezpečně pohybovat a procházet nimi. V praxi je poměrně běžné, že do regálů bývá naražené, zaměstnanci do nich narazí skladovými strojními zařízeními, jakými je například výše zmíněný vysokozdvižný vozík. Ačkoli to není neobvyklé, takovým nárazem lze předejít a provést preventivní opatření. Abyste předešli poškození a snížili sílu nárazu, můžete chránit sloupy speciálními chrániči nebo použít ochranný materiál kolem regálových systémů, abyste je co nejdéle zachovaly v neporušeném stavu. 4. Dobré podmínky pro umístění regálů Před použitím regálů a umístěním zboží do regálů ve skladu je třeba zajistit, aby byly regálové konstrukce dobře připevněné k podlaze a aby všechny části nosných konstrukcí byly k sobě pevně navzájem připevněny. 5. Před uložením materiálu nebo zboží do regálového systému je nezbytné zajistit, aby regály byly v dobrém stavu. Pokud jsou regály již poškozené, mohou časem způsobit vaší firmě nebo skladu problémy. Příliš velký tlak působící na vnitřní stranu nosníků nebo nerovnoměrná hmotnost může vytvořit nerovný povrch a způsobit problémy při ukládání materiálu na sebe. 6. Při stohování palet a zatížení na regálovou konstrukci je třeba zajistit, aby palety nepřekročily maximální nosnost regálového systému. Palety také musí být umístěny na nosníky rovnoměrně, aby byla váha zboží rovnoměrně rozložena a aby se předešlo překlopení nebo padání předmětem. Následně by totiž mohlo dojít k jejich poškození, nebo mohou tyto padající předměty způsobit vašim zaměstnancům ublížení na zdraví. Na závěr je třeba dodat, že pokud již došlo k poškození regálů nebo regálové sestavy, je nezbytné provést hlášení škody (iv případě zcela minimálního poškození) a na toto poškození upozornit všechny zaměstnance.

Publikováno: 20. 06. 2017

Kategorie: Ostatní

Autor: admin