Co je to faktoring? Výhodná alternativa k podnikatelskému úvěru

Hledáte efektivní způsob provozního financování? V tom případě vás bude zajímat faktoring – metoda financování krátkodobých úvěrů poskytnutých při dodávkách služeb a zboží. Princip spočívá v odkupu krátkodobých pohledávek bez postihu vůči původnímu věřiteli. Dodavatel zboží převede pohledávky vzniklé při prodeji na fakturu na faktoringovou společnost (může se jednat o banku i nebankovní subjekt). Ta přebírá veškeré riziko související s neschopností splatit fakturu.

Průběh faktoringu

Prvním krokem je uzavření smlouvy mezi klientem a faktoringovou společností. Podstatou smlouvy je postoupení sjednaných pohledávek faktoringové společnosti, která bude klientovi vyplácet procentní podíl z hodnoty objednávky. Výše podílu závisí na rizicích a dalších aspektech. Po uzavření smlouvy klient průběžně postupuje faktury a faktoringové společnosti, která převádí dohodnuté částky. O případné vymáhání částky od odběratelů se stará faktoringová společnost.

Praktické výhody faktoringu

Klient díky faktoringu přenese riziko nesplacení na faktoringovou společnost. Zároveň získá výhodný nástroj financování, protože faktoringová společnost proplácí procentní podíl z pohledávek okamžitě. V další řadě se faktoringová společnost zabývá evidencí pohledávek, jedná s celními orgány a zajišťuje další služby. V praxi vždy záleží na podmínkách obsažených ve smlouvě. Faktoring představuje optimální řešení pro subjekty, které vyrábí rychloobrátkové zboží a mají vysoké nároky na provozní kapitál. Ke známým společnostem zajišťujícím faktoring patří například ACEMA Credit Czech. Vyplácí až 80 % z hodnoty faktury do 24 hodin. Zbylou část po uhrazení ze strany odběratele. Cena za faktoringové služby se pohybuje v rozmezí 1 – 3 % v závislosti na typu pohledávky a odběratele. V rámci služeb Acema Leasing zároveň nabízí atraktivní podnikatelský úvěr, který lze použít i na vyplacení exekuce.

Publikováno: 13. 06. 2016

Kategorie: Finance

Autor: admin

Tagy: co je faktoring | výhody faktoringu