Zajistěte si kvalitní školení BOZP pro svoje zaměstnance

Každý zaměstnavatel má za povinnost proškolit pracovníky své firmy v oblasti bezpečnosti práce a ochrany jejich zdraví. Toto základní školení se poskytuje nejprve při příležitosti nástupu pracovníka do firmy, později také při změně jeho pracovního zařazení, nebo změně druhu práce. Dále také při zavedení nové technologie či změně ve výrobních postupech. Najděte si pro tato důležitá školení profesionální firmu, ušetříte si tak mnoho starostí a získáte jistotu, že jste pro bezpečnost na pracovišti udělali maximum. Školení BOZP se opakuje v pravidelných rytmech, většinou po dvou letech a je možné provést jej prezentační formou, nebo elektronicky. Součástí školení je také kontrola dokumentace na pracovišti, případně její doplnění vzhledem k legislativním změnám. Zástupce bezpečnostní firmy provede také zkoumání rizik na pracovišti, doporučí osobní ochranné pracovní prostředky, probere s Vámi fungování požární ochrany na pracovišti a krizový plán. Proškolí Vámi vybrané pracovníky jako odborně způsobilé osoby v BOZP, stanoví procesy pro oblast protiúrazové prevence a nastaví kontrolu dodržování norem a předpisů. Pokud hledáte odborníky na školení BOZP v Brně, obraťte se s důvěrou na naši firmu. Poskytneme Vám proškolení a veškeré důležité informace, nezbytné pro fungování BOZP na Vašem pracovišti. Nabízíme Vám mnohaleté zkušenosti v oblasti bezpečnosti, získané na pracovní stážích po Evropě i USA. Svoje pracovní zkušenosti zvyšujeme působením v Čechách a na Slovensku, jsme schopní poskytnout Vám školení v jazyce českém, slovenském i anglickém. Zajištění bezpečnosti a zdraví osob při práci je pro nás závazkem. Naše služby pokrývají také poradenství v otázce vyšetřování závažných havárií a nehod, poradíme Vám i s nastavením hygieny pracovního prostředí. Vaše zaměstnance proškolíme v oblasti požární ochrany a nabídneme způsob, jak snížit dopady Vašeho podnikání na životní prostředí.

Publikováno: 19. 08. 2018

Kategorie: Práce

Autor: admin